Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 28.0 96.2 500.0 1.93 39.5 133.4 920.8 1.79 45.0 192.6 3 540.0 1.80 1.64
Darnytskyi district 43.0 84.4 165.0 1.73 57.0 92.5 160.0 1.27 57.0 91.3 160.0 1.06 1.22
Bortnychi - - - - 55.0 71.1 87.0 0.96 55.0 102.5 550.0 0.97 0.97
Kharkivskyi masyv - - - - 57.0 92.5 160.0 1.27 57.0 91.3 160.0 1.06 1.14
Nova Darnytsia - - - - 55.0 73.9 300.0 1.03 55.0 93.3 155.0 0.96 0.96
Osokorky 43.0 84.4 165.0 1.73 55.0 102.2 300.0 1.45 58.0 140.9 550.0 1.39 1.47
Pozniaky 35.0 78.2 400.0 1.54 55.0 99.1 300.0 1.32 57.0 124.4 525.0 1.22 1.33
Desnianskyi district 32.0 51.8 78.0 1.18 45.0 71.8 125.0 1.09 55.0 80.7 220.0 0.98 1.03
Bykivnia (Desn.) - - - - - - - - 55.0 80.1 220.0 1.00 1.00
Lisovyi - - - - - - - - 55.0 77.2 105.0 1.08 1.08
Troieshchyna 32.0 51.8 78.0 1.18 45.0 71.8 125.0 1.09 55.0 80.7 220.0 0.98 1.03
Dniprovskyi district 55.0 66.2 97.0 1.16 50.0 97.2 133.2 1.33 45.0 108.9 550.0 1.39 1.35
Berezniaky - - - - - - - - 65.0 149.6 450.0 1.63 1.53
DVRZ - - - - - - - - 60.0 80.2 100.0 0.86 0.86
Komsomolskyi masyv 44.0 56.1 86.0 1.23 50.0 97.2 133.2 1.33 45.0 108.9 550.0 1.39 1.25
Livoberezhnyi masyv 59.0 78.0 150.0 1.60 80.0 162.7 360.0 2.09 60.0 209.6 550.0 1.85 1.75
Mykilska Slobidka 44.0 69.4 165.0 1.51 50.0 104.5 220.0 1.46 55.0 117.9 550.0 1.26 1.51
Raiduzhnyi - - - - - - - - 55.0 62.2 80.0 0.83 0.83
Rusanivka - - - - 60.0 69.3 87.0 1.27 - - - - 1.27
Sotsmistechko 52.0 72.0 150.0 1.62 59.2 98.2 170.0 1.49 55.0 123.4 220.0 1.39 1.38
Stara Darnytsia 55.0 66.2 97.0 1.16 40.0 71.5 105.0 0.93 56.0 84.8 175.0 0.96 1.02
Voskresenka - - - - 39.5 103.2 360.0 1.46 45.0 68.2 120.0 1.03 1.24
Holosiivskyi district 57.5 107.1 225.0 1.97 70.0 151.8 335.0 1.89 160.0 202.0 240.0 1.69 1.73
Demiivka 57.5 107.1 225.0 1.97 70.0 151.8 335.0 1.89 60.0 243.5 845.0 2.13 2.00
Feofaniia - - - - 71.8 85.7 96.0 1.32 85.0 118.7 137.0 1.14 1.23
Holosiivo 59.5 74.0 112.0 2.11 55.0 103.3 170.0 1.86 60.0 137.7 500.0 1.53 1.83
Holosiivskyi (center) 32.9 104.5 355.0 2.13 52.0 167.5 540.0 2.19 80.0 272.1 950.0 2.37 2.34
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 202.0 240.0 1.69 1.69
Mysholovka - - - - 59.9 76.0 105.0 1.11 - - - - 1.11
Saperna Slobidka 68.0 80.6 100.0 1.50 67.0 98.3 170.0 1.48 57.0 152.9 330.0 1.53 1.45
Teremky-1 32.9 58.1 85.0 1.39 52.0 89.4 540.0 1.29 55.0 135.7 950.0 1.36 1.38
Teremky-2 - - - - 58.0 104.3 165.0 1.87 55.1 114.9 230.0 1.26 1.56
Universytetske mistechko - - - - 63.5 128.1 197.0 1.80 99.0 177.7 310.0 1.79 1.80
Obolonskyi district 46.0 96.1 155.0 1.94 49.0 122.1 350.0 1.75 57.0 204.6 560.0 1.86 1.66
Kurenivka (Obolonsʹkyy) - - - - 49.0 122.1 350.0 1.75 - - - - 1.75
Minskyi masyv 50.0 69.9 85.0 1.45 48.0 86.6 115.0 1.19 60.0 108.4 200.0 1.24 1.29
Obolon 46.0 96.1 155.0 1.94 48.0 137.3 495.0 1.91 57.0 204.6 560.0 1.86 1.98
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 57.0 75.4 113.8 1.06 1.06
Pecherskyi district 48.0 140.6 500.0 2.58 58.0 205.7 500.0 2.63 63.5 319.2 1 500.0 2.74 3.04
Lypky 76.0 125.9 200.0 2.78 85.0 230.3 700.0 3.32 135.0 670.3 3 540.0 4.18 3.94
Pechersk 29.0 138.2 500.0 2.44 75.0 272.5 920.8 2.71 63.5 362.2 3 540.0 2.69 3.14
Pecherskyi (center) 48.0 140.6 500.0 2.58 58.0 205.7 500.0 2.63 63.5 319.2 1 500.0 2.74 2.78
Verkhnia Telychka 70.0 108.0 215.0 1.81 58.0 166.4 920.8 1.99 63.5 245.3 3 540.0 2.05 2.14
Podilskyi district 28.0 78.2 500.0 1.63 80.9 102.3 128.0 1.55 45.0 166.8 3 540.0 1.67 1.60
Kurenivka - - - - - - - - 60.0 88.3 166.1 1.03 1.33
Mostytskyi 55.0 61.3 72.0 1.44 57.0 87.2 129.0 1.33 64.0 102.6 215.0 1.12 1.29
Podil 80.0 98.4 160.0 2.05 60.0 164.2 405.0 2.26 70.0 209.0 1 300.0 2.12 2.04
Rybalskyi Ostriv 28.0 78.2 500.0 1.63 80.9 102.3 128.0 1.55 45.0 166.8 3 540.0 1.67 1.62
Vitriani Hory - - - - 39.5 133.6 920.8 1.75 55.0 157.6 285.0 1.56 1.53
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 95.4 134.0 1.10 1.10
Shevchenkivskyi district 53.0 98.1 180.0 2.08 55.0 105.9 160.0 1.62 60.0 170.3 399.0 1.64 1.82
Lukianivka 29.0 95.5 500.0 1.93 59.0 130.3 250.0 1.80 60.0 170.3 399.0 1.64 1.79
Nyvky 57.0 67.8 82.5 1.96 55.0 79.7 105.0 1.43 60.5 111.1 230.0 1.25 1.55
Shevchenkivskyi (KPI) 65.0 87.7 129.0 1.82 63.7 113.9 280.0 1.66 65.0 137.8 230.0 1.64 1.71
Shevchenkivskyi (center) 53.0 98.1 180.0 2.08 49.0 163.7 800.0 2.24 65.0 259.9 968.0 2.29 2.38
Shuliavka (Shevch.) 64.6 94.8 145.0 2.12 - - - - - - - - 2.12
Syrets - - - - 55.0 105.9 160.0 1.62 60.0 113.4 215.0 1.33 1.47
Tatarka - - - - 49.0 78.1 160.0 1.26 60.0 180.3 968.0 1.72 1.43
Solomianskyi district 35.0 84.4 155.0 1.72 55.0 80.9 135.0 1.28 59.0 86.1 179.0 1.05 1.45
Chokolivka 35.0 63.9 98.0 1.61 53.0 73.8 96.0 1.24 60.0 94.7 165.0 1.09 1.31
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 83.0 101.2 135.0 1.13 1.13
Karavaievi Dachi - - - - - - - - - - - - 1.44
Oleksandrivska Slobidka 35.0 83.3 155.0 1.70 44.7 107.9 265.0 1.47 55.0 134.1 500.0 1.27 1.40
Pervomaiskyi - - - - 59.0 96.8 210.0 1.50 56.0 119.9 295.0 1.27 1.39
Shuliavka (Solom.) 55.0 78.1 120.0 1.66 55.0 81.4 150.0 1.29 65.0 162.6 420.0 1.57 1.41
Solomianka 64.0 104.1 155.0 1.95 55.0 131.0 265.0 1.80 70.0 194.0 500.0 1.71 1.81
Vidradnyi 35.0 84.4 155.0 1.72 55.0 80.9 135.0 1.28 59.0 86.1 179.0 1.05 1.35
Zaliznychnyi - - - - 99.0 139.3 153.3 1.34 143.3 246.3 390.0 1.52 1.43
Zhuliany 35.0 80.6 153.0 1.75 57.0 71.3 97.0 1.32 - - - - 1.53
Sviatoshynskyi district 40.0 69.4 130.5 1.27 43.0 98.1 143.0 1.35 60.0 89.4 200.0 1.06 1.17
Akademmistechko - - - - 60.0 76.7 130.0 1.17 63.0 137.4 360.0 1.44 1.24
Bilychi 40.0 69.4 130.5 1.27 - - - - 60.0 89.4 200.0 1.06 1.15
Borshchahivka 28.0 67.6 130.5 1.34 43.0 77.8 120.0 1.18 55.0 100.3 360.0 1.18 1.18
Halahany - - - - 60.0 67.8 124.0 1.24 68.0 83.3 100.0 1.07 1.15
Novobilychi - - - - 52.0 76.6 90.0 1.07 55.0 88.2 130.0 1.06 1.01
Sviatoshyn - - - - 43.0 98.1 143.0 1.35 55.0 119.8 280.0 1.35 1.35

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate