Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 24.4 87.2 352.2 1.75 29.0 119.0 1 500.0 1.62 37.0 169.9 3 540.0 1.63 1.50
Darnytskyi district 28.0 78.1 145.0 1.59 45.0 84.9 300.0 1.19 55.0 78.1 135.0 0.95 1.12
Bortnychi - - - - - - - - 56.8 88.5 130.0 0.82 0.82
Kharkivskyi masyv 55.0 63.5 80.0 1.20 45.0 84.9 300.0 1.19 55.0 78.1 135.0 0.95 1.05
Nova Darnytsia - - - - 45.0 67.6 110.0 0.94 43.0 84.1 125.0 0.89 0.91
Osokorky 28.0 78.1 145.0 1.59 52.0 93.2 300.0 1.32 58.0 123.5 350.0 1.26 1.33
Pozniaky 28.0 72.0 145.0 1.48 55.0 88.0 185.0 1.19 43.0 109.5 350.0 1.12 1.20
Desnianskyi district 28.8 57.4 65.0 1.15 34.0 68.7 127.0 1.02 42.0 76.8 185.0 0.91 1.00
Bykivnia (Desn.) - - - - - - - - 42.0 76.3 185.0 0.92 0.92
Lisovyi 28.0 53.9 65.0 1.12 - - - - 45.0 73.3 115.0 1.05 1.08
Troieshchyna 28.8 57.4 65.0 1.15 34.0 68.7 127.0 1.02 42.0 76.8 185.0 0.91 0.97
Dniprovskyi district 27.5 68.5 95.5 1.54 40.0 79.4 169.0 1.27 37.0 115.5 350.0 1.30 1.27
Berezniaky - - - - 40.0 79.4 169.0 1.27 37.0 115.5 350.0 1.30 1.29
DVRZ - - - - - - - - 42.0 72.5 100.0 0.84 0.84
Komsomolskyi masyv 44.0 51.2 70.0 1.16 50.0 82.6 133.2 1.13 55.0 108.0 300.0 1.30 1.16
Livoberezhnyi masyv 52.0 71.7 95.0 1.54 62.5 121.4 330.0 1.63 60.0 222.6 599.0 2.03 1.67
Mykilska Slobidka 27.5 73.2 150.0 1.48 50.0 97.1 200.0 1.37 37.0 121.7 599.0 1.26 1.42
Rusanivka - - - - - - - - 55.0 67.8 77.0 1.05 1.05
Sotsmistechko 27.5 68.5 95.5 1.54 38.0 86.4 158.0 1.32 55.0 115.6 230.0 1.29 1.31
Stara Darnytsia 29.0 59.4 75.0 1.05 34.7 69.8 105.0 0.90 46.0 75.8 175.0 0.94 0.92
Voskresenka 27.5 50.8 66.0 1.26 31.0 93.9 1 500.0 1.29 59.0 91.1 165.0 1.13 1.23
Holosiivskyi district 40.0 92.1 225.0 1.63 55.0 123.2 360.0 1.44 64.5 205.0 900.0 1.86 1.49
Demiivka 40.0 92.1 225.0 1.63 55.0 123.2 360.0 1.44 64.5 205.0 900.0 1.86 1.71
Feofaniia - - - - 55.0 75.6 90.0 1.17 70.0 107.4 140.0 1.15 1.16
Holosiivo 32.9 76.9 255.0 1.63 39.0 89.9 190.0 1.44 43.0 138.5 500.0 1.40 1.49
Holosiivskyi (center) 32.5 107.1 255.0 2.10 39.0 145.6 450.0 1.97 43.0 213.1 950.0 1.91 2.11
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 205.5 240.0 1.71 1.71
Mysholovka 55.0 66.2 87.5 1.28 59.4 82.9 120.0 1.16 59.0 114.9 190.0 1.27 1.24
Saperna Slobidka 60.0 71.7 81.0 1.51 73.0 94.3 170.0 1.52 56.0 137.6 330.0 1.38 1.37
Teremky-1 32.5 58.1 85.0 1.34 55.0 80.5 175.0 1.23 55.0 76.8 155.0 0.90 1.09
Teremky-2 57.0 77.7 99.0 1.60 53.0 90.4 165.0 1.30 55.0 101.2 230.0 1.13 1.31
Obolonskyi district 55.0 68.7 87.0 1.38 59.0 82.0 150.0 1.07 48.0 132.3 560.0 1.37 1.49
Minskyi masyv 55.0 68.7 87.0 1.38 59.0 82.0 150.0 1.07 48.0 132.3 560.0 1.37 1.27
Obolon 45.0 83.2 155.0 1.75 38.0 128.7 350.0 1.82 48.0 187.8 560.0 1.74 1.82
Priorka (Obolonsky district) - - - - 46.0 57.0 77.0 0.91 57.0 70.9 85.0 0.90 1.16
Pecherskyi district 42.5 102.0 225.0 1.83 55.0 196.6 920.8 2.47 70.0 279.0 938.4 2.31 2.81
Chorna hora - - - - 47.9 97.4 118.0 1.24 90.0 109.4 159.0 1.50 1.37
Lypky 65.0 117.5 180.0 2.78 70.0 210.2 800.0 2.91 110.0 636.7 3 540.0 4.16 3.85
Pechersk 55.0 146.4 352.2 2.60 55.0 196.6 920.8 2.47 70.0 279.0 938.4 2.31 2.95
Pecherskyi (center) 38.0 127.1 352.2 2.42 47.9 187.8 920.8 2.44 37.0 269.3 3 540.0 2.29 2.62
Verkhnia Telychka 42.5 102.0 225.0 1.83 70.0 120.9 304.0 1.47 65.0 258.3 715.4 2.08 1.96
Zvirynets - - - - - - - - - - - - 4.08
Podilskyi district 64.0 109.0 160.0 2.28 67.0 135.9 350.0 2.00 60.0 204.0 1 300.0 1.91 1.46
Kurenivka - - - - 59.0 73.0 93.0 1.21 60.0 88.0 156.6 0.99 1.10
Mostytskyi 35.0 57.3 65.0 1.21 55.0 66.2 85.0 0.92 55.0 89.9 215.0 1.02 1.05
Podil 64.0 109.0 160.0 2.28 67.0 135.9 350.0 2.00 60.0 204.0 1 300.0 1.91 1.86
Rybalskyi Ostriv 24.4 82.3 352.2 1.67 31.0 104.2 350.0 1.54 50.0 137.7 1 300.0 1.40 1.54
Vitriani Hory 51.0 72.2 101.0 1.46 29.0 106.4 1 500.0 1.52 55.0 139.1 290.0 1.40 1.49
Vynohradar - - - - - - - - 52.5 82.9 150.0 1.04 1.04
Shevchenkivskyi district 46.0 100.0 190.0 1.90 55.0 116.2 270.0 1.56 55.0 140.7 499.0 1.37 1.62
Lukianivka 46.0 100.0 190.0 1.90 55.0 116.2 270.0 1.56 55.0 140.7 499.0 1.37 1.55
Nyvky - - - - 49.5 76.8 107.0 1.19 60.0 93.9 190.0 1.07 1.13
Shevchenkivskyi (KPI) 36.5 81.7 190.0 1.68 55.0 96.0 280.0 1.56 53.5 113.7 195.0 1.38 1.51
Shevchenkivskyi (center) 51.0 90.5 165.0 1.85 36.0 152.4 1 500.0 2.03 65.0 226.5 968.0 2.05 2.15
Shuliavka (Shevch.) 56.0 83.9 124.5 1.79 - - - - 52.0 196.0 968.0 1.79 1.79
Syrets 45.0 92.3 170.5 1.78 36.0 89.0 160.0 1.33 52.0 105.0 275.0 1.25 1.47
Tatarka 55.0 74.7 88.0 1.67 37.0 108.6 1 500.0 1.50 65.0 146.3 280.0 1.34 1.44
Solomianskyi district 36.0 67.3 89.8 1.48 35.5 70.6 133.0 1.25 61.5 132.6 320.0 1.23 1.27
Chokolivka 27.0 62.4 98.0 1.43 55.0 76.0 110.0 1.16 55.0 109.5 250.0 1.16 1.15
Kadetskyi Hai 33.3 35.2 37.8 0.89 31.0 96.9 265.0 1.32 70.0 106.1 210.0 1.14 1.12
Karavaievi Dachi - - - - 65.0 92.7 120.0 1.23 57.0 87.6 120.0 1.04 1.17
Oleksandrivska Slobidka 60.0 72.3 80.0 1.43 55.0 115.4 220.0 1.44 61.5 132.6 320.0 1.23 1.28
Pervomaiskyi - - - - 35.5 70.6 133.0 1.25 59.0 96.2 193.3 1.18 1.21
Shuliavka (Solom.) 32.0 75.5 130.0 1.55 57.0 86.1 150.0 1.33 65.0 125.8 240.0 1.30 1.32
Solomianka 27.0 84.0 155.0 1.61 55.0 125.7 265.0 1.69 55.0 144.9 500.0 1.40 1.47
Vidradnyi 36.0 67.3 89.8 1.48 31.0 77.8 130.0 1.20 60.0 87.8 160.0 1.03 1.24
Zaliznychnyi - - - - 105.3 143.4 158.8 1.39 149.3 233.4 393.5 1.45 1.32
Zhuliany - - - - 60.0 82.2 133.0 1.36 - - - - 1.36
Sviatoshynskyi district 24.4 63.6 134.0 1.30 60.0 91.7 139.0 1.26 45.0 94.5 360.0 1.06 1.10
Akademmistechko - - - - 35.0 85.4 140.0 1.19 57.0 106.4 360.0 1.17 1.15
Bilychi - - - - 60.0 91.7 139.0 1.26 45.0 94.5 360.0 1.06 1.08
Borshchahivka - - - - 33.0 75.7 140.0 1.07 45.0 86.8 360.0 1.04 1.01
Halahany - - - - 60.0 76.9 92.0 1.23 70.0 99.6 113.7 1.20 1.21
Novobilychi - - - - 40.3 63.5 90.0 0.89 45.0 80.0 130.0 0.96 0.93
Sviatoshyn 24.4 63.6 134.0 1.30 43.0 88.4 140.0 1.21 54.0 107.2 280.0 1.18 1.16

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate