Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 29.0 100.4 500.0 1.97 37.0 137.7 920.8 1.83 45.0 193.3 3 540.0 1.79 1.61
Darnytskyi district 40.5 79.5 165.0 1.62 55.0 69.2 87.0 0.93 50.0 102.1 350.0 0.99 1.18
Bortnychi - - - - 55.0 69.2 87.0 0.93 50.0 102.1 350.0 0.99 0.96
Kharkivskyi masyv - - - - 52.0 91.5 300.0 1.25 55.5 85.2 135.0 1.01 1.10
Nova Darnytsia - - - - 55.0 70.2 102.6 1.01 55.0 88.6 160.0 0.95 0.97
Osokorky 40.5 79.5 165.0 1.62 55.0 102.6 300.0 1.41 55.2 138.3 350.0 1.36 1.42
Pozniaky 43.9 70.2 99.0 1.38 55.0 102.4 185.0 1.30 50.0 120.9 330.0 1.20 1.26
Desnianskyi district 39.5 59.7 68.0 1.16 45.0 71.3 125.0 1.08 48.0 81.2 220.0 0.98 1.03
Lisovyi - - - - 37.5 70.4 125.0 1.07 48.0 75.6 110.0 1.02 1.05
Troieshchyna 39.5 59.7 68.0 1.16 45.0 71.3 125.0 1.08 48.0 81.2 220.0 0.98 1.02
Dniprovskyi district 55.0 71.7 95.0 1.65 40.0 93.7 360.0 1.42 55.0 117.7 220.0 1.30 1.37
Berezniaky 56.0 63.6 83.0 1.44 58.0 89.5 160.0 1.36 50.0 133.3 450.0 1.46 1.43
DVRZ - - - - - - - - 59.0 75.1 100.0 0.83 0.83
Komsomolskyi masyv 44.0 50.7 65.0 1.19 50.0 87.3 133.2 1.25 50.0 128.3 560.0 1.34 1.22
Livoberezhnyi masyv 55.0 81.2 169.0 1.66 55.0 144.2 360.0 1.85 55.0 220.6 560.0 1.96 1.75
Mykilska Slobidka 44.0 80.2 169.0 1.62 40.0 100.5 360.0 1.41 65.0 126.5 278.0 1.31 1.55
Sotsmistechko 55.0 71.7 95.0 1.65 40.0 93.7 360.0 1.42 55.0 117.7 220.0 1.30 1.35
Stara Darnytsia - - - - 40.0 71.2 105.0 0.95 56.0 83.3 175.0 0.94 0.95
Voskresenka - - - - 46.0 77.6 360.0 1.30 55.0 83.3 165.0 1.05 1.18
Holosiivskyi district 32.9 58.2 85.0 1.37 55.0 95.5 562.5 1.34 60.0 148.0 330.0 1.48 1.67
Demiivka 55.6 117.8 225.0 2.08 49.7 138.0 335.0 1.68 72.0 230.9 845.0 2.06 2.00
Feofaniia - - - - 67.7 86.5 100.0 1.33 60.0 104.7 140.0 1.05 1.19
Holosiivo 63.0 113.7 157.0 1.83 55.0 96.2 181.0 1.55 55.0 152.3 500.0 1.59 1.63
Holosiivskyi (center) 32.9 126.7 379.6 2.35 49.7 169.0 562.5 2.27 55.0 234.6 950.0 2.07 2.35
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 205.6 240.0 1.71 1.71
Korchuvate - - - - - - - - 55.0 99.8 250.0 1.29 1.29
Mysholovka - - - - 55.3 76.9 115.0 1.07 59.0 122.4 190.0 1.35 1.21
Saperna Slobidka - - - - 74.0 104.9 170.0 1.55 60.0 148.0 330.0 1.48 1.39
Teremky-1 32.9 58.2 85.0 1.37 55.0 95.5 562.5 1.34 55.0 107.8 950.0 1.13 1.30
Teremky-2 58.0 73.3 85.0 1.70 57.0 102.3 165.0 1.68 55.5 124.4 220.0 1.31 1.56
Universytetske mistechko - - - - - - - - 120.0 167.0 245.0 1.54 1.54
Obolonskyi district 29.0 93.9 155.0 1.94 50.2 126.0 350.0 1.84 55.4 190.9 550.0 1.77 1.62
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 29.0 61.1 155.0 1.23 50.2 126.0 350.0 1.84 - - - - 1.53
Minskyi masyv 50.0 68.6 85.0 1.36 57.0 82.9 110.0 1.22 56.0 128.6 550.0 1.36 1.31
Obolon 29.0 93.9 155.0 1.94 55.0 139.3 350.0 2.02 55.4 190.9 550.0 1.77 1.96
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 55.4 74.8 112.3 1.08 1.08
Pecherskyi district 57.0 142.0 500.0 2.69 52.0 215.0 920.8 2.62 63.5 313.9 1 500.0 2.70 2.85
Chorna hora - - - - 65.0 101.4 130.0 1.29 90.0 113.8 159.0 1.58 1.43
Lypky 62.0 104.3 180.0 2.78 85.0 254.3 800.0 3.43 110.0 664.8 3 540.0 4.19 3.97
Pechersk 55.0 141.3 500.0 2.49 67.0 274.8 920.8 2.77 63.5 345.6 3 540.0 2.63 3.12
Pecherskyi (center) 57.0 142.0 500.0 2.69 52.0 215.0 920.8 2.62 63.5 313.9 1 500.0 2.70 2.80
Verkhnia Telychka 55.0 114.3 215.0 1.89 71.4 130.9 659.0 1.56 65.0 215.8 721.0 1.82 1.87
Podilskyi district 48.0 58.1 72.0 1.27 62.0 80.8 129.0 1.09 60.0 99.5 215.0 1.06 1.56
Kurenivka - - - - - - - - 50.0 87.3 177.5 1.03 1.30
Mostytskyi 48.0 58.1 72.0 1.27 62.0 80.8 129.0 1.09 60.0 99.5 215.0 1.06 1.14
Podil 65.0 101.6 160.0 2.14 70.0 154.8 350.0 2.17 65.0 189.6 550.0 1.96 2.03
Rybalskyi Ostriv 29.0 83.9 500.0 1.71 75.0 102.1 135.0 1.52 45.0 158.1 3 540.0 1.61 1.61
Vitriani Hory 55.0 73.0 100.0 1.45 37.0 120.5 920.8 1.65 55.0 166.9 285.0 1.62 1.51
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 90.8 135.0 1.09 1.09
Shevchenkivskyi district 43.5 94.4 168.5 1.93 37.0 161.2 800.0 2.16 57.5 249.2 968.0 2.21 1.81
Lukianivka 43.5 88.3 166.0 1.81 58.0 115.0 250.0 1.61 60.0 153.1 399.0 1.53 1.56
Nyvky - - - - 37.0 87.1 145.0 1.31 68.0 124.0 230.0 1.30 1.61
Shevchenkivskyi (KPI) 60.0 90.3 125.0 1.95 63.0 112.2 280.0 1.80 69.0 139.0 250.0 1.67 1.90
Shevchenkivskyi (center) 43.5 94.4 168.5 1.93 37.0 161.2 800.0 2.16 57.5 249.2 968.0 2.21 2.28
Shuliavka (Shevch.) - - - - - - - - 57.5 235.2 968.0 2.10 2.02
Syrets 43.5 95.6 168.5 1.93 55.0 103.4 176.0 1.50 58.0 114.4 254.0 1.29 1.57
Tatarka - - - - 55.0 90.2 260.0 1.22 64.0 155.9 280.0 1.52 1.37
Solomianskyi district 69.9 82.9 98.0 1.86 65.0 84.1 160.0 1.33 57.0 110.9 180.0 1.19 1.40
Chokolivka 35.0 62.9 98.0 1.57 46.9 73.2 99.0 1.21 57.0 110.9 180.0 1.19 1.33
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 75.0 99.5 140.0 1.11 1.11
Karavaievi Dachi - - - - 72.0 104.1 130.0 1.27 65.0 101.9 139.5 1.10 1.26
Oleksandrivska Slobidka - - - - 46.9 108.3 300.0 1.44 52.5 132.3 600.0 1.26 1.29
Pervomaiskyi - - - - 55.0 110.6 300.0 1.62 56.0 104.3 310.0 1.28 1.45
Shuliavka (Solom.) 47.5 72.5 120.0 1.51 65.0 84.1 160.0 1.33 52.5 128.1 240.0 1.29 1.32
Solomianka 35.0 102.1 155.0 1.90 55.0 130.6 265.0 1.77 70.0 181.3 500.0 1.67 1.73
Vidradnyi 35.0 74.5 155.0 1.60 51.0 76.7 135.0 1.27 55.0 86.2 150.0 1.06 1.31
Zaliznychnyi - - - - 105.3 140.2 153.3 1.36 143.3 262.8 600.0 1.66 1.40
Zhuliany 69.9 82.9 98.0 1.86 - - - - - - - - 1.86
Sviatoshynskyi district 40.0 72.9 134.0 1.40 40.3 68.2 90.0 0.99 55.0 110.1 280.0 1.26 1.16
Akademmistechko - - - - 60.0 75.0 130.0 1.05 60.0 119.5 360.0 1.27 1.15
Bilychi - - - - 62.0 91.2 135.0 1.31 46.5 102.1 360.0 1.13 1.18
Borshchahivka 40.0 72.9 134.0 1.40 55.0 79.0 120.0 1.14 45.0 96.0 360.0 1.13 1.16
Halahany - - - - 57.0 75.8 124.0 1.31 68.0 93.8 179.0 1.12 1.22
Novobilychi - - - - 40.3 68.2 90.0 0.99 45.0 83.2 130.0 1.01 1.00
Sviatoshyn - - - - 40.3 89.1 143.0 1.28 55.0 110.1 280.0 1.26 1.21

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate