Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 25.0 93.2 352.2 1.85 35.0 126.2 920.8 1.70 43.0 172.4 3 540.0 1.64 1.52
Darnytskyi district 26.5 75.4 150.0 1.55 55.0 69.5 120.0 0.98 43.0 84.8 160.0 0.90 1.13
Bortnychi - - - - 58.0 69.1 89.0 0.86 43.0 98.8 485.0 0.97 0.91
Kharkivskyi masyv 55.0 64.8 79.9 1.16 50.0 87.5 300.0 1.20 55.0 79.0 135.0 0.94 1.05
Nova Darnytsia - - - - 55.0 69.5 120.0 0.98 43.0 84.8 160.0 0.90 0.92
Osokorky 26.5 75.4 150.0 1.55 53.0 100.3 300.0 1.39 57.0 129.0 485.0 1.30 1.36
Pozniaky 40.0 69.0 150.0 1.39 55.0 92.8 170.0 1.24 55.0 113.0 330.0 1.14 1.22
Desnianskyi district 28.0 57.0 65.0 1.17 40.0 67.9 125.0 1.02 45.0 77.9 195.0 0.93 1.00
Bykivnia (Desn.) - - - - 40.0 67.8 125.0 0.99 - - - - 0.99
Lisovyi - - - - 40.0 67.5 125.0 1.01 45.0 77.8 115.0 1.05 1.03
Troieshchyna 28.0 57.0 65.0 1.17 40.0 67.9 125.0 1.02 45.0 77.9 195.0 0.93 0.99
Dniprovskyi district 39.0 72.0 95.0 1.64 45.0 93.5 369.0 1.36 56.0 64.8 75.0 0.89 1.28
Berezniaky 31.0 73.9 150.0 1.54 56.0 83.9 169.0 1.34 48.0 129.6 450.0 1.40 1.41
DVRZ - - - - - - - - 59.0 71.6 100.0 0.84 0.84
Komsomolskyi masyv 44.0 56.6 100.0 1.23 50.0 86.0 133.2 1.13 48.0 114.1 560.0 1.27 1.19
Livoberezhnyi masyv 31.0 72.2 135.0 1.51 63.0 120.4 369.0 1.56 55.0 227.5 560.0 2.03 1.64
Mykilska Slobidka 55.0 88.9 135.0 1.73 50.0 100.8 200.0 1.45 48.0 139.9 560.0 1.39 1.51
Raiduzhnyi - - - - - - - - 56.0 64.8 75.0 0.89 0.83
Sotsmistechko 39.0 72.0 95.0 1.64 45.0 93.5 369.0 1.36 55.0 114.5 220.0 1.29 1.33
Stara Darnytsia 31.0 61.7 97.0 1.11 45.0 71.4 105.0 0.91 50.0 78.2 175.0 0.93 0.94
Voskresenka - - - - 50.0 89.7 130.0 1.28 55.0 88.8 165.0 1.11 1.20
Holosiivskyi district 32.9 75.6 248.0 1.60 53.0 104.1 165.0 1.55 55.0 107.3 220.0 1.18 1.57
Demiivka 38.0 86.7 225.0 1.56 44.0 126.4 335.0 1.52 61.0 218.3 845.0 1.98 1.80
Feofaniia - - - - - - - - 60.0 101.9 140.0 1.05 1.05
Holosiivo 25.0 84.9 128.0 1.71 50.0 92.2 170.0 1.54 61.0 156.2 500.0 1.56 1.59
Holosiivskyi (center) 25.0 111.2 248.0 2.15 44.0 152.8 400.0 2.07 55.0 225.0 950.0 2.00 2.21
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 205.6 240.0 1.71 1.71
Mysholovka 55.0 65.9 87.5 1.28 58.0 82.1 120.0 1.15 59.0 116.6 190.0 1.31 1.25
Saperna Slobidka 55.0 74.1 115.0 1.49 70.0 100.2 170.0 1.55 60.0 130.8 330.0 1.33 1.36
Teremky-1 32.9 56.7 98.0 1.32 55.0 76.1 175.0 1.16 55.0 76.0 159.0 0.89 1.16
Teremky-2 32.9 75.6 248.0 1.60 53.0 104.1 165.0 1.55 55.0 107.3 220.0 1.18 1.44
Obolonskyi district 57.0 70.2 87.0 1.37 55.0 82.4 130.0 1.09 57.0 74.8 110.4 0.97 1.59
Minskyi masyv 57.0 70.2 87.0 1.37 55.0 82.4 130.0 1.09 55.0 134.4 560.0 1.38 1.28
Obolon 49.0 86.8 155.0 1.80 46.0 126.8 350.0 1.82 55.0 192.0 560.0 1.76 1.87
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 57.0 74.8 110.4 0.97 1.36
Pecherskyi district 37.0 137.0 339.0 2.60 56.0 194.9 920.8 2.50 44.0 281.0 3 540.0 2.37 2.76
Chorna hora - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 87.0 112.7 159.0 1.53 1.40
Lypky 60.0 119.9 219.0 2.83 70.0 217.4 800.0 3.04 110.0 650.3 3 540.0 4.16 3.90
Pechersk 37.0 137.9 352.2 2.46 59.5 229.7 920.8 2.53 74.0 285.7 1 848.0 2.30 2.92
Pecherskyi (center) 37.0 137.0 339.0 2.60 56.0 194.9 920.8 2.50 44.0 281.0 3 540.0 2.37 2.71
Verkhnia Telychka 54.6 122.8 225.0 2.07 65.0 124.1 310.3 1.52 65.0 195.9 661.5 1.69 1.88
Podilskyi district 41.5 56.1 65.0 1.18 55.0 72.4 107.0 0.96 59.0 93.5 215.0 1.01 1.47
Kurenivka - - - - 59.0 73.8 93.0 1.20 54.0 89.0 168.1 1.01 1.26
Mostytskyi 41.5 56.1 65.0 1.18 55.0 72.4 107.0 0.96 59.0 93.5 215.0 1.01 1.05
Podil 59.0 100.5 160.0 2.15 67.0 139.9 350.0 2.05 65.0 206.2 1 300.0 2.00 1.89
Rybalskyi Ostriv 25.0 73.5 160.0 1.49 35.0 112.3 920.8 1.58 48.0 143.0 1 300.0 1.44 1.51
Vitriani Hory 58.0 74.8 100.0 1.55 65.0 106.6 140.0 1.58 55.0 139.9 290.0 1.42 1.49
Vynohradar - - - - - - - - 48.0 82.8 130.0 1.03 1.03
Shevchenkivskyi district 60.0 92.3 170.0 1.87 49.5 78.7 155.0 1.25 44.0 194.0 968.0 1.81 1.64
Lukianivka 50.0 80.7 110.0 1.74 58.0 118.0 270.0 1.59 60.0 142.9 399.0 1.46 1.53
Nyvky - - - - 49.5 78.7 155.0 1.25 57.5 117.9 230.0 1.25 1.25
Shevchenkivskyi (KPI) 60.0 92.3 170.0 1.87 56.0 108.8 280.0 1.68 55.5 118.0 195.0 1.41 1.66
Shevchenkivskyi (center) 32.1 87.2 170.0 1.81 49.5 152.2 800.0 2.07 60.0 229.8 968.0 2.07 2.16
Shuliavka (Shevch.) - - - - - - - - 44.0 194.0 968.0 1.81 1.81
Syrets 32.1 82.2 165.6 1.68 55.0 94.6 185.0 1.41 44.0 111.9 254.0 1.28 1.46
Tatarka - - - - 54.0 93.9 260.0 1.33 75.0 156.7 280.0 1.42 1.33
Solomianskyi district 48.0 61.9 88.0 1.41 55.0 90.8 150.0 1.33 51.5 126.1 240.0 1.27 1.32
Chokolivka 26.9 58.7 98.0 1.42 46.9 71.7 100.0 1.13 57.0 100.6 180.0 1.15 1.23
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 71.0 109.9 210.0 1.14 1.14
Karavaievi Dachi - - - - 72.0 91.3 120.0 1.18 50.0 95.4 141.5 1.11 1.22
Oleksandrivska Slobidka 65.0 76.9 90.0 1.46 41.0 110.8 195.0 1.38 43.0 136.2 3 540.0 1.27 1.32
Pervomaiskyi - - - - 35.0 64.1 105.0 1.18 55.0 97.3 187.7 1.20 1.19
Shuliavka (Solom.) 25.0 81.0 352.2 1.62 55.0 90.8 150.0 1.33 51.5 126.1 240.0 1.27 1.33
Solomianka 32.1 90.0 352.2 1.75 35.0 112.1 265.0 1.53 50.0 158.1 600.0 1.52 1.50
Vidradnyi 35.0 69.6 105.0 1.55 38.0 75.3 135.0 1.16 55.0 85.9 170.0 1.05 1.25
Zaliznychnyi - - - - 105.3 140.9 158.8 1.36 149.3 263.7 600.0 1.66 1.40
Zhuliany 48.0 61.9 88.0 1.41 - - - - - - - - 1.41
Sviatoshynskyi district 55.0 76.1 95.0 1.71 55.0 78.8 120.0 1.11 55.0 109.8 360.0 1.19 1.18
Akademmistechko - - - - 35.0 75.2 130.0 1.05 55.0 109.8 360.0 1.19 1.09
Bilychi 34.0 69.5 134.0 1.40 65.0 93.9 139.0 1.34 59.0 96.9 270.0 1.05 1.19
Borshchahivka - - - - 55.0 78.8 120.0 1.11 45.0 87.0 360.0 1.08 1.05
Halahany 55.0 76.1 95.0 1.71 60.0 84.4 172.0 1.37 - - - - 1.54
Novobilychi - - - - 35.0 66.4 140.0 0.95 45.0 87.9 360.0 1.05 1.00
Nyvky (Svyatoshynsʹkyy) 25.0 68.4 134.0 1.38 - - - - - - - - 1.38
Sviatoshyn 58.0 72.7 85.0 1.49 35.0 85.4 172.0 1.18 57.0 104.4 280.0 1.17 1.22

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate