Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 29.0 95.6 362.0 1.89 35.0 132.5 920.8 1.78 37.0 183.9 3 540.0 1.73 1.58
Darnytskyi district 36.0 81.5 155.0 1.62 55.0 67.3 87.0 0.86 55.0 100.6 350.0 0.99 1.15
Bortnychi - - - - 55.0 67.3 87.0 0.86 55.0 100.6 350.0 0.99 0.92
Kharkivskyi masyv - - - - 52.0 87.5 300.0 1.21 55.5 83.7 135.0 0.98 1.08
Nova Darnytsia - - - - 55.0 68.7 95.0 0.98 55.0 85.6 160.0 0.93 0.94
Osokorky 36.0 81.5 155.0 1.62 53.0 101.5 300.0 1.39 59.0 136.1 350.0 1.35 1.40
Pozniaky 43.9 68.3 105.0 1.35 55.0 99.1 185.0 1.24 55.0 117.8 330.0 1.17 1.23
Desnianskyi district 56.0 60.3 65.0 1.20 43.0 69.8 125.0 1.06 45.0 80.8 220.0 0.97 1.03
Lisovyi - - - - 37.5 68.8 125.0 1.05 45.0 76.7 110.0 1.04 1.04
Troieshchyna 56.0 60.3 65.0 1.20 43.0 69.8 125.0 1.06 45.0 80.8 220.0 0.97 1.02
Dniprovskyi district 38.0 71.5 95.0 1.61 42.0 95.8 360.0 1.40 55.0 118.4 220.0 1.30 1.36
Berezniaky 36.0 65.7 169.0 1.47 58.0 90.0 160.0 1.37 50.0 134.9 450.0 1.47 1.44
DVRZ - - - - - - - - 59.0 72.6 100.0 0.83 0.83
Komsomolskyi masyv 44.0 56.8 100.0 1.26 50.0 86.9 133.2 1.24 40.0 123.3 560.0 1.31 1.24
Livoberezhnyi masyv 55.0 77.4 169.0 1.57 55.0 126.8 360.0 1.65 55.0 212.5 560.0 1.93 1.66
Mykilska Slobidka 36.0 82.3 169.0 1.63 40.0 102.5 360.0 1.42 65.0 131.6 278.0 1.33 1.53
Sotsmistechko 38.0 71.5 95.0 1.61 42.0 95.8 360.0 1.40 55.0 118.4 220.0 1.30 1.34
Stara Darnytsia - - - - 40.0 70.5 105.0 0.93 50.0 82.4 175.0 0.94 0.94
Voskresenka - - - - 42.0 90.8 360.0 1.35 40.0 84.2 165.0 1.03 1.19
Holosiivskyi district 32.9 58.1 85.0 1.33 55.0 78.5 175.0 1.12 55.0 75.8 155.0 0.88 1.60
Demiivka 51.4 124.8 225.0 2.14 44.0 137.0 335.0 1.66 55.0 221.4 845.0 1.97 1.91
Feofaniia - - - - 55.0 84.8 100.0 1.36 60.0 103.8 140.0 1.04 1.20
Holosiivo 40.0 71.7 128.0 1.39 55.0 90.0 170.0 1.46 55.0 144.0 500.0 1.53 1.47
Holosiivskyi (center) 32.9 124.5 362.0 2.44 44.0 155.6 562.5 2.10 54.1 219.8 950.0 1.96 2.32
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 205.6 240.0 1.71 1.71
Korchuvate - - - - - - - - 58.0 100.6 250.0 1.30 1.30
Mysholovka 32.9 98.3 248.0 1.93 55.3 76.4 115.0 1.05 59.0 116.0 190.0 1.31 1.43
Saperna Slobidka 55.0 78.1 100.0 1.47 70.0 104.8 170.0 1.52 60.0 133.7 330.0 1.38 1.37
Teremky-1 32.9 58.1 85.0 1.33 55.0 78.5 175.0 1.12 55.0 75.8 155.0 0.88 1.17
Teremky-2 32.9 78.8 248.0 1.76 56.0 108.2 165.0 1.75 54.1 119.6 220.0 1.26 1.59
Obolonskyi district 29.0 90.5 155.0 1.90 40.0 135.2 350.0 1.99 55.0 212.2 650.0 1.87 1.67
Minskyi masyv - - - - 57.0 83.7 110.0 1.25 55.0 143.1 650.0 1.46 1.35
Obolon 29.0 90.5 155.0 1.90 40.0 135.2 350.0 1.99 55.0 212.2 650.0 1.87 1.93
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 57.0 74.0 110.9 1.04 1.04
Pecherskyi district 47.0 137.4 339.0 2.59 52.0 209.3 920.8 2.58 45.0 301.1 3 540.0 2.55 2.82
Chorna hora - - - - 72.0 102.2 115.0 1.27 90.0 113.4 159.0 1.58 1.42
Lypky 65.0 116.9 219.0 2.79 85.0 240.7 800.0 3.29 110.0 603.9 3 540.0 3.95 3.91
Pechersk 32.9 132.8 352.2 2.37 60.0 255.8 920.8 2.70 55.0 331.1 3 540.0 2.55 3.08
Pecherskyi (center) 47.0 137.4 339.0 2.59 52.0 209.3 920.8 2.58 45.0 301.1 3 540.0 2.55 2.76
Verkhnia Telychka 55.0 119.5 215.0 1.96 71.4 128.2 659.0 1.54 65.0 213.6 721.0 1.79 1.87
Podilskyi district 48.0 58.7 72.0 1.29 55.0 74.7 125.0 0.98 55.0 99.1 215.0 1.08 1.53
Kurenivka - - - - - - - - 50.0 87.1 169.3 1.02 1.27
Mostytskyi 48.0 58.7 72.0 1.29 55.0 74.7 125.0 0.98 55.0 99.1 215.0 1.08 1.12
Podil 50.0 101.4 160.0 2.12 70.0 152.0 350.0 2.14 65.0 208.0 1 300.0 2.03 1.99
Rybalskyi Ostriv 29.0 81.2 362.0 1.64 75.0 99.7 120.0 1.48 37.0 152.1 3 540.0 1.55 1.56
Vitriani Hory 65.0 77.4 100.0 1.52 35.0 115.8 920.8 1.65 55.0 153.0 290.0 1.50 1.49
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 80.9 130.0 1.01 1.01
Shevchenkivskyi district 37.5 94.9 170.0 1.96 35.0 158.3 800.0 2.13 60.0 242.8 968.0 2.16 1.74
Lukianivka 43.5 89.4 170.0 1.83 35.8 108.4 250.0 1.53 60.0 140.1 399.0 1.44 1.53
Nyvky - - - - 35.0 80.3 145.0 1.27 74.4 123.1 230.0 1.30 1.28
Shevchenkivskyi (KPI) 62.0 93.7 170.0 2.04 63.0 111.8 280.0 1.80 54.5 124.0 195.0 1.49 1.79
Shevchenkivskyi (center) 37.5 94.9 170.0 1.96 35.0 158.3 800.0 2.13 60.0 242.8 968.0 2.16 2.24
Shuliavka (Shevch.) - - - - - - - - 54.5 227.3 968.0 2.03 1.99
Syrets 37.5 90.1 166.3 1.80 55.0 99.6 179.0 1.46 58.0 115.8 254.0 1.29 1.52
Tatarka - - - - 45.0 92.2 260.0 1.27 64.0 162.7 280.0 1.53 1.40
Solomianskyi district 69.0 80.1 98.0 1.83 35.0 105.7 265.0 1.47 75.0 98.7 140.0 1.08 1.38
Chokolivka 35.0 60.6 98.0 1.50 46.9 73.7 100.0 1.19 57.0 105.7 180.0 1.17 1.29
Kadetskyi Hai - - - - 35.0 105.7 265.0 1.47 75.0 98.7 140.0 1.08 1.27
Karavaievi Dachi - - - - 65.0 89.8 120.0 1.18 52.0 98.7 139.5 1.11 1.23
Oleksandrivska Slobidka 29.2 80.5 155.0 1.63 46.9 107.6 300.0 1.41 52.5 128.0 600.0 1.21 1.35
Pervomaiskyi - - - - 35.0 84.0 300.0 1.40 56.0 100.6 190.0 1.22 1.31
Shuliavka (Solom.) 45.0 70.5 120.0 1.45 59.0 91.3 160.0 1.33 52.5 129.8 240.0 1.28 1.32
Solomianka 35.0 97.9 155.0 1.82 55.0 127.4 265.0 1.73 52.0 162.0 600.0 1.53 1.69
Vidradnyi 35.0 71.2 155.0 1.51 51.0 82.5 135.0 1.28 55.0 84.8 150.0 1.05 1.28
Zaliznychnyi - - - - 105.3 140.2 153.3 1.36 143.3 262.8 600.0 1.66 1.40
Zhuliany 69.0 80.1 98.0 1.83 - - - - - - - - 1.83
Sviatoshynskyi district 40.0 74.2 134.0 1.42 40.3 66.7 90.0 0.99 55.0 105.6 280.0 1.21 1.18
Akademmistechko - - - - 60.0 75.0 130.0 1.05 58.0 116.8 360.0 1.21 1.11
Bilychi 33.5 71.2 134.0 1.39 65.0 94.3 135.0 1.31 59.0 100.7 150.0 1.12 1.22
Borshchahivka 40.0 74.2 134.0 1.42 55.0 80.9 120.0 1.15 37.0 91.3 360.0 1.10 1.16
Halahany - - - - 57.0 72.1 106.0 1.30 - - - - 1.30
Novobilychi - - - - 40.3 66.7 90.0 0.99 37.0 86.2 360.0 1.03 1.01
Sviatoshyn 58.0 76.7 85.0 1.54 40.3 87.8 143.0 1.24 55.0 105.6 280.0 1.21 1.27

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate